Ðặc điểm kiến trúc những nghiệt cầu vòm bắc qua sông Ngự Hà trong vai trò kết nối và tổ chức liên lạc của Kinh thành Huế aura-agency-eg.com

Nếu ví sông Hương là ranh giới chia TP Huế ra nhì miền Bắc – Nam lớn thì trong Kinh thành Huế được chia nhì miền Bắc – Nam nhỏ hơn bởi vì con sông Ngự Hà. Sự kết nối nhì miền được thông qua bởi vì những chiếc cầu được xây dựng và quy hoạch kinh nghiệm mật thiết với vai trò và tác dụng trọng yếu của sông Ngự Hà. Những chiếc cầu này hình thành trong thời hạn dựng xây Kinh đô, khởi dựng từ thời vua Gia Long và hoàn hảo tới cgian ác đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị… Từ những chiếc cầu gỗ hình thành ban sơ tới những chiếc cầu vòm vững chắc được xây dựng bằng gạch vồ và đá tkhô giòn tồn tại cho tới ngày nay.

Vị trí sông Ngự Hà trong mặt bằng tổng thể Kinh thành Huế

 

Tổng quan lịch sử hình thành

Ngự Hà là con sông được hình thành dưới thời nhị vị vua trước tiên của triều Nguyễn. Đây là con sông vừa tự nhiên, vừa nhân tạo và tiền thân của con sông này là sông Kyên Long. Khi quy hoạch và sẵn sàng mặt bằng để xây dựng Kinh thành, chung bạo nhà kiến trúc thời Gia Long đã cho san lấp một số đoạn của sông để xây dựng nên thân thành. Một số đoạn nguyên thủy của nó đã được sử dụng vào vài việc khhung bạo, như tạo ra chung bạo hồ, ao và lòng sông Ngự Hà. Dòng chảy của con sông này trở thành hoàn hảo dưới thời Minh Mạng. Và cũng từ đó đã tạo nên nên 10 chiếc cầu bắc qua con sông này trong chiều dài tầm 3,6 km. Trquan ải dài từ Đông sang Tây của Kinh thành, bao gồm những chiếc cầu sau: Cầu Tkhô hanh hao Long, cầu Đông Thành Thủy Quan, cầu Ngự Hà, cầu Bhung bạo Tế, cầu Khánh Ninh, cầu Bình Kiều, cầu Vĩnh Lợi, cầu Tây Thành Thủy Quan, cầu Hoằng Tế và cầu Xe Lửa. Xét riêng trong Kinh thành gồm 7 chiếc cầu, bao gồm: Cầu Đông Thành Thủy Quan, cầu Ngự Hà, cầu Bhung bạo Tế, cầu Khánh Ninh, cầu Bình Kiều, cầu Vĩnh Lợi và cầu Tây Thành Thủy Quan.

Họa đồ Kinh thành Huế với một0 chiếc cầu bắc qua sông Ngự Hà:
1) Tkhô nóng Long; 2) Đông Thành Thủy Quan; 3) Ngự Hà; 4) Bnham hiểm Tế;
5) Khánh Ninh; 6) Bình Kiều; 7) Vĩnh Lợi; 8) Đông Thành Thủy Quan;
9) Hoằng Tế; 10) Xe Lửa. (Nguồn: Đại Nam nhất thống chí).

 

Vị trí sông Ngự Hà trong mặt bằng tổng thể Kinh thành Huế

Trquan ải qua những thăng trầm về thời hạn, cùng những biến cố lịch sử và thiên tai, nhị cầu đã mất đi là cầu Btàn ác Tế và cầu Bình Kiều. Hai cầu này được làm bằng gỗ và có nhẽ bị sụp đổ do thiên tai buồn phiềno lụt năm Thìn 1904 . Trên dòng sông này còn lại 5 chiếc cầu cho tới ngày nay. Chính điều này đặt ra quá nhiều những thtàn ách thức, những vấn đề trong công ttàn ác bảo tồn kiến trúc ctàn ác cầu vòm cũng như sức ép liên lạc kết nối nhị miền Bắc – Nam phía trong Kinh thành trong bối cảnh ngày càng trở thành tân tiến của thành phố.

Tổng thế vị trí 5 cầu bắc qua sông Ngự Hà trong Kinh thành:
1) Đông Thành Thủy Quan; 2) Ngự Hà; 3) Khánh Ninh; 4) Vĩnh Lợi;
5) Tây Thành Thủy Quan

 

Đặc điểm kiến trúc của những hiểm cầu bắc qua sông Ngự Hà

1) Cầu Đông Thành Thủy Quan

Cầu nằm vị trí hạ lưu sông Ngự Hà trước lúc đổ ra sông Đông Ba, trên trục đường Xuân 68 ngày nay. Năm 1806, cầu được xây dựng bằng gỗ với tên gọi là Tkhô nóng Long Kiều. Đến tháng 5-1830, vua Minh Mạng cho xây dựng lại bằng vật liệu mới bằng gạch vồ và đá tkhô nóng vững chắc, vững bền hơn. Cầu dài 71,7m; rộng 4,9m và cao 8,05m; vòm cầu phía dưới thông thủy rộng 8,4m. Lan can phía đông cao 1,55m được trổ 13 pháo nhãn hình tròn đường kính 0,5m. Lan can phía tây với chiều cao 0,95m với nhì trụ đá có cùng kích thước 0,54m x 0,54m. Đây chính là nhì trụ đỡ đòn quay của nền tảng cửa áp trước kia.

Phối cảnh 3D cầu Đông Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Đông Thành Thủy Quan

 

Hình ảnh vòm cầu và hệ trụ đá đỡ đòn quay bằng đá tkhô nóng ở cầu Đông Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ tình trạng cầu Đông Thành Thủy Quan

 

2) Cầu Ngự Hà

Cầu nằm trên trục đường Đinh Tiên Hoàng ngày nay. Năm 1808, dưới thời Gia Long, cầu được xây bằng gỗ được đặt tên là Tkhô nóng Câu Kiều. Đến tháng 6/1820, vua Minh Mạng cho xây dựng lại bằng vật liệu vững chắc. Với chiều dài 71,6m; rộng 4,86m và cao 8,0m. Cầu có 3 vòm cầu thông thủy phía dưới, vòm lớn rộng 6,4m, 2 vòm nhỏ nhị phía rộng 4,0m. Phía bắc của cầu có nhà bia nhỏ, phía trong có bia đá, trên đó khắc bài văn bia “Ngự Hà bi ký” , do chính vua Minh Mạng ngự bút, nói về quá trình hình thành con sông và những chiếc cầu bắc qua.

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Ngự Hà

 

3) Cầu Khánh Ninh

So với chung bạo cầu còn lại, cầu Khánh Ninh có tổng thể kiến trúc cầu và nhà bia hầu như còn nguyên vẹn nhất cho tới ngày nay. Giống như cầu Ngự Hà, cầu Khánh Ninh cũng có nhà bia ở đầu cầu phía Bắc. Theo văn bia “Khánh Ninh kiều bi ký” , do vua Minh Mạng ngự bút, cầu Khánh Ninh được xây dựng vào năm 1825. Cầu nằm trên trục đường Trần Văn Kỷ ngày nay, với chiều dài 44,6m; rộng 4,95m và cao 7,25m; vòm cầu phía dưới thông thủy rộng 6,4m.

Bản vẽ ghi nhà bia ở cầu Ngự Hà

 

Phối cảnh 3D và bạn dạng vẽ tình trạng cầu Ngự Hà

 

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Khánh Ninh

 

Phối cảnh 3D và thời kỳ vẽ tình trạng cầu Khánh Ninh

 

4) Cầu Vĩnh Lợi

Cầu nằm trên tuyến đường Nguyễn Trãi, thuộc giữa phường Thuận Hòa và phường Tây Lộc với chiều dài 44,6m; rộng 5,0m và cao 7,25m; vòm cầu phía dưới thông thủy rộng 6,4m. Cầu Vĩnh Lợi được xây dựng vào năm 1825. Cầu có cấu trúc và cụ thể kiến trúc với nhiều điểm tương đương với cầu Khánh Ninh.

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Vĩnh Lợi

 

Phối cảnh 3D và bạn dạng vẽ tình hình cầu Vĩnh Lợi

 

5) Cầu Tây Thành Thủy Quan

Cầu có hình dạng uốn cong nhị đầu, được xây dựng sát mặt trong Kinh thành, nằm trên tuyến đường Tôn Thất Thiệp lúc này. Với chiều dài 44,6m; rộng 4,65m và cao 7,46m; vòm cầu phía dưới thông thủy rộng 6,6m. Tương tự như cầu Đông Thành Thủy Quan, cầu Tây Thành Thủy Quan ngày nay vẫn còn nhị trụ đỡ đòn quay bằng đá tkhô cứng sử dụng để đóng – mở “thủy quan“ thời kỳ trước kia bằng hệ cửa áp.

Phối cảnh 3D cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Bản vẽ tình trạng cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Bảng tổng hợp đặc trưng cơ bạn dạng 5 cầu

Tỉ lệ và cấu trúc cgian ác cầu bắc qua sông Ngự Hà

 • Cầu Đông Thành Thủy Quan: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 7,46/44,6 = 1/5,9 = 1/6
 • Cầu Ngự Hà: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 8,0/71,6 = ~ 1/9
 • Cầu Khánh Ninh: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 7,25/44,6 = 1/6,2 = ~ 1/6
 • Cầu Vĩnh Lợi: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 7,25/44,6 = 1/6,2 = ~ 1/6
 • Cầu Tây Thành Thủy Quan: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 8,05/71,7 = 1/8,9 = ~ 1/9

Bảng tổng hợp tỉ lệ 5 cầu

 

Minh họa tiêu biểu những độc thành phần cấu trúc cầu vòm
(cầu Tây Thành Thủy Quan)

 

Qua thăm dò và phân tích, 5 cầu bắc qua sông Ngự Hà trong Kinh thành có những thành phần, cấu trúc và Đặc điểm chung như sau:

 1. Viên đá (gạch) hình nêm – Keystone;
 2. Các hiểm viên đá (gạch) xếp hình cung tròn – Voussoirs;
 3. Thành vòm trong – Intrados;
 4. Thành vòm ngoài – Extrados;
 5. Mố cầu – Abutment: Được xây bằng gạch vồ với chiều dày trung tị nạnhnh từ 1,2-1,5 m;
 6. Tường cánh mố cầu – Wing Wtoàn bộ: Được xây bằng gạch vồ. Tường cánh có công dụng tương trợ lực tquan ải truyền theo phương ngang của mố cầu;
 7. Đai cầu – Belt Course: Thành phần phân chia tương ứng mặt đường trên cầu. Đai cầu nằm giữa thân cầu và lan can;
 8. Lan can – Parepet: Được xây bằng đá hoặc gạch vồ;
 9. Thành lan can – Capstone: Là thành phần trên cùng của lan can. Vật liệu được sử dụng ở đó là đá hoặc gạch vồ tại chung bạo cầu;
 10. Đường đáy vòm – Springing Line: Là đường hạn chế của đáy cung tròn với phần chân móng cầu;
 11. Độ cao của vòm – Rise: Là tầm những nghiệth tính từ đường đáy vòm tới đỉnh vòm thành trong;
 12. Nhịp vòm – Spage authorityn: Là tầm đỡ của cầu. Đối với cầu Ngự Hà được thiết kế với 3 nhịp tương đương với 3 vòm tương ứng;
 13. Lớp dăm đá – Fill Material: Là khối đá dăm được nén chặt phía trong thân cầu;

Phân tích tquan ải trọng

Tcửa quan yếu kết cấu vòm cầu tiêu biểu với bán kính 3,2 m:

1) Chung bạo giả thiết

Để đơn thuần tính toán tài năng Chịu tquan ải của cầu Vĩnh Lợi, ta giả thiết như sau:

 • Giả sử kĩ năng chịu đựng tcửa quan của nền đất phía dưới cống vòm đảm bảo chịu đựng lực tốt.
 • Bỏ qua kĩ năng thao tác của 2 cánh, cầu dễ dàng bị phá hoại nhất với tiết diện nguy hiểm nhất là tiết diện giữa cầu, được xây vòm bằng gạch 250x250x500, xây 6 lớp bằng vữa vôi mật link.
 • Xét vòm cong và thiên về an toàn cho tính toán với R=3.8m (3.20m+1.250*0.5*3.8m)

2) Chung bạo thông số kỹ thuật

Theo Bảng 9, Tiêu chuẩn TCVN 5573-2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép theo tiêu chuẩn thiết kế, ta có:

 • R là cường độ chịu đựng nén tính toán của khối xây gạch thường thì; R=1.7*0.75=1.275 MPa=127,5T/m2
 • Rc là cường độ Chịu cắt tính toán của khối xây gạch ko có cốt thép: Rc =0.24*0.75=0.18MPa=18.0 T/m2
 • Rku là cường độ chịu đựng kéo Khi uốn của khối xây gạch ko có cốt thép: Rku =0.25*0.75=0.1875MPa=18.75 T/m2

Trong số đó 0.75 là hệ số điều kiện thao tác.

3) Tcửa quan yếu

 • Tcửa quan yếu thời kỳ thân những độc lớp (Dead load), xét 1m dài dọc cầu ta có:

 

 • Tquan ải trọng xe (Live load), đặt N=1.0T ở đỉnh vòm cầu

4) Sơ đồ tính và những hiểm biểu đồ nội lực

Biểu đồ lực dọc N với q=3.0T/m (hình trái), Biểu đồ lực dọc với Q=1.0T (hình phquan ải)

 

Biểu đồ moment với q=3.0T/m (hình trái), Biểu đồ moment dọc với Q=1.0T (hình phcửa ải)

 

5) Kiểm tra điều kiện Chịu nén của vòm gạch

6) Kiểm tra điều kiện chịu đựng uốn của vòm gạch

Điều tiết nước và ngăn triều cường

Cùng với tác dụng và vai trò của sông Ngự Hà, chung bạo cầu vòm này có vai trò làm giảm véc tơ vận tốc tức thời dòng chảy thông qua chung bạo tiết diện nhỏ của chung bạo vòm cầu trong việc tương trợ chống ngập lụt, thoát nước ra ngoài Kinh thành. Việc thoát nước mưa và nước sinh hoạt theo hướng từ Tây sang Đông, dựa theo dòng chảy của con sông và độ nghiêng của Kinh thành về phía Đông Bắc. Chức năng ngăn triều cường dựa trên sự vận hành của nền móng cửa áp trước đó (lúc này chỉ còn tồn tại chung bạo trụ đá đỡ đòn quay). Trong số đó, nhị chiếc cầu ở nhị phía Đông và Tây của Kinh thành là Đông Thành Thủy Quan và Tây Thành Thủy Quan vào vai trò chốt chặn ngăn và điều tiết nước nhị đầu của con sông Ngự Hà.

Dòng chảy của sông Ngự Hà qua những độc cầu vòm

 

Thực trạng và nguyên nhân kéo tới sự xuống cấp của kiến trúc chung bạo cầu vòm

Sự tồn tại của 5 chiếc cầu vòm bắc qua sông Ngự Hà trong Kinh thành cho tới ngày nay là một tầm thời hạn gần 2 thế kỷ. Đó là một tầm thời hạn đủ dài để trông nhận sức Chịu đựng của ctàn ác vật liệu xây dựng nên ctàn ác cầu. Cùng với những ttàn ác động tiêu cực từ yếu tố tự nhiên và nhân loại qua quá trình sử dụng đã làm hư hại về mặt cấu trúc cầu cũng như ctàn ác thành phần, cụ thể kiến trúc.

Hình ảnh chân vòm cầu Khánh Ninh bị hư hại nghiêm trọng (12-2022)

 

Hình ảnh trụ đá lan can cầu bị hư hại ở cầu Tây Thành Thủy Quan

 

Quan sát chung, tình hình của 5 chiếc cầu lúc này bắc qua sông Ngự Hà đang dần xuống cấp với nhiều vết nứt lớn và những hư hại tăng dần theo năm tháng. Những thành phần, cụ thể kiến trúc mất đi do hư lỗi theo thời hạn hoặc được xây mới lại một cvô lươngh ko hoàn hảo vì những tvô lương động của loài người. Do vậy, đấy là vấn đề thực sự cấp thiết để lời khuyên cvô lương giquan ải pháp trùng lặp tu và bảo tồn những chiếc cầu này trong thời khắc lúc này.

Sự xuống cấp của kiến trúc cvô lương cầu vòm vì cvô lương nguyên nhân cốt yếu sau:

Thứ nhất, điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng miền thường xuyên gây những tvô lương động tiêu cực tới nền móng cầu, như sự chênh lệch nhiệt độ, sụt rún địa chất theo thời hạn gây nên những vết nứt thân cầu.

Thứ nhị, cgian ác thành phần, cụ thể kiến trúc của cầu hư hư do nguyên nhân chiến tranh trước đó, như trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân – 1968.

Thứ ba, thực vật xâm hại, bám vào những nghiệt mặt phẳng cầu theo thời hạn, gây nên những hư hại mặt phẳng thân cầu.

Thứ tư, lòng cầu được trquan ải nhựa asphalternative text lúc này thay vì làm giảm độ dốc của cầu thì đã bào mòn những độc lớp gạch thuộc vòm kết cấu Chịu lực chính của cầu một những độch nghiêm trọng (cầu Khánh Ninh).

Thứ năm, sự quá tquan ải vì cgian ác phương tiện lưu thông qua cầu thường xuyên gây sức ép lên kĩ năng Chịu lực của cgian ác cầu do việc phân luồng liên lạc ra vào Kinh thành chưa thực sự hợp lý.

Thứ sáu, sự ngày càng tăng dân số (4 phường) cùng với sự thiếu ý thức của người dân làm hư hại chung bạo cụ thể và thành phần kiến trúc cầu trong tiến trình sử dụng.

Vai trò kết nối liên lạc của chung bạo cầu bắc qua sông Ngự Hà

1. Thực trạng liên lạc

Rất có thể nói việc liên lạc qua cgian ác cầu bắc qua sông Ngự Hà ngày nay là một vấn đề cấp bgian ách trong lưu thông. Một mặt, lòng cầu tương đối hẹp so với độ rộng của cgian ác tuyến đường liên lạc chính và chỉ phục vụ cho cgian ác phương tiện cơ giới lưu thông tốt một chiều. Điều này gây ra xung đột, tắc nghẽn tại cgian ác điểm cầu trong việc tham gia liên lạc của người dân. Mặt khgian ác, số lượng phương tiện dự đoán ngày càng tăng lên kéo tới sự quá tquan ải đặt lên cgian ác cầu này.

Bảng ước tính phương tiện 4 Phường (dựa trên số liệu thăm dò dân số năm 2020)

Số phương tiện lưu thôngtrong 5 phút tại những nghiệt cầu: 1)Đông Thành Thủy Quan;
2) Ngự Hà; 3) Khánh Ninh; 4) Vĩnh Lợi; 5) Tây Thành Thủy Quan

 

2.Kết nối liên lạc đường bộ

Việc thiếu mất đi nhị chiếc cầu Btàn ác Tế và Bình Kiều trong lịch sử, đã làm tăng sức ép lưu thông và vai trò kết nối huyết quản liên lạc đường bộ nhị miền Bắc-Nam trong Kinh thành chỉ thông qua 5 chiếc cầu vòm này. Cả 5 chiếc cầu này đóng một vai trò vô cùng quan yếu trong tổng thể kiến trúc phong cảnh và kết nối liên lạc nhị miền Bắc-Nam cho toàn bộ ctàn ác quy mô phương tiện lưu thông qua 5 trục liên lạc chính. Bao gồm:

 • Trục liên lạc đường Xuân 68 gắn liền với chung bạo điểm nhấn phong cảnh, kiến trúc: Cửa Đông Ba, sông Ngự Hà, miếu Lương Y và Cửa Kẻ Trài.
 • Trục liên lạc đường Đinh Tiên Hoàng gắn liền với cgian ác điểm nhấn phong cảnh, kiến trúc: Cửa Thượng Tứ, hồ Tịnh Tâm, Tàng Thư Lâu và Cửa Chánh Bắc.
 • Trục liên lạc đường Trần Văn Kỷ gắn liền với những độc điểm nhấn phong cảnh, kiến trúc: Đại Nội, sông Ngự Hà và nhà thờ Giáo xứ Tây Linh.
 • Trục liên lạc đường Nguyễn Trãi gắn liền với những hiểm điểm nhấn phong cảnh, kiến trúc: Cửa Nhà Đồ, Đàn Xã Tắc, sông Ngự Hà và Cửa An Hòa.
 • Trục liên lạc đường Tôn Thất Thiệp gắn liền với chung bạo điểm nhấn phong cảnh, kiến trúc: Cửa Hữu, sông Ngự Hà và Cửa Chánh Tây.

Sơ đồ liên hệ ctàn ác trục liên lạc chính trong Kinh thành

 

3. Kết nối liên lạc đường thủy

Việc kết nối tuyến đường thủy từ phía Đông sang phía Tây của Kinh thành thông qua nhị cửa thành bằng đường thủy là Đông Thành Thủy Quan và Tây Thành Thủy Quan. Theo những nghiệt tài liệu tìm hiểu thêm, tuyến liên lạc này trước đó được sử dụng cốt yếu cho việc vận tải lương thực, ngân khố và là tuyến vọng cảnh bằng đường thuyền của nhà vua trước kia. Ngày nay, tuyến đường thủy này đang được coi trọng trong việc lý thuyết và quy hoạch trong trở thành tân tiến những nghiệt dịch vụ, du lịch.

Đề xuất giquan ải pháp bảo tồn kiến trúc và tổ chức liên lạc

1. Gicửa quan pháp bảo tồn kiến trúc

Thứ nhất, tiến công trị giá tình trạng cụ thể những nghiệt cầu vòm để phân loại mức độ xuống cấp và tìm ra hướng bảo tồn thích hợp. Phân loại những nghiệt yếu tố và nguyên nhân thiểm sâu động tới kiến trúc và kết cấu cầu.

Thứ nhị, tích lũy những hiểm dữ liệu, cứ liệu lịch sử từ những hiểm Power nguồn ko giống hiểm nhau để đối sánh, lựa lựa chọn gicửa ải pháp bảo tồn thích thống nhất.

Thứ ba, giquan ải pháp bảo tồn gắn với việc giữ lại nguyên trạng nhất có thể những độc cụ thể kiến trúc gốc thuở đầu. Việc sử dụng vật liệu thay thế cho quá trình phục dựng, cquan ải tạo và thay thế phquan ải được xem xét, lựa lựa chọn kỹ lưỡng sao cho giống với vật liệu gốc thuở đầu.

Thứ tư, quá trình ccửa quan tạo, chỉnh trang và phục dựng những độc thành phần kiến trúc và cấu trúc cầu cần tìm hiểu và phân tích những độc phương pháp thi công truyền thống một những độch thận trọng và ko giống độc lạ tuân thủ theo những độc quy định của Luật Di sản văn hóa Việt Nam.

Thứ năm, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, trả lại vẻ mỹ quan vốn có trước đó của những chiếc cầu, bao gồm việc tháo túa những nghiệt đường dây, đường ống thuộc hạ tầng kỹ thuật đang link với thân cầu lúc này.

2. Gicửa ải pháp tổ chức liên lạc

Thứ nhất, cần hạn chế và giảm thiểu những nghiệt phương tiện cơ giới có tquan ải trọng lớn vào ra Kinh thành, nhằm giảm sức ép tquan ải trọng lên sức chịu đựng tquan ải của những nghiệt cầu vòm và tắc nghẽn liên lạc toàn thể tại những nghiệt điểm cầu.

Thứ nhị, tổ chức phân luồng phương tiện lưu thông một chung bạoh hợp lý trong liên lạc đối nội và đối ngoại của Kinh thành.

Thứ ba, xây dựng sơ sở hạ tầng kỹ thuật thị trấn hoàn hảo và quy hoạch ctàn ác tuyến liên lạc công cộng (xe bus) hợp lý. Khuyến nghị, tuyên truyền người dân sử dụng ctàn ác phương tiện liên lạc công cộng, phương tiện liên lạc xanh.

Gicửa ải pháp “Vòng liên lạc tuần hoàn” thông qua 4 trục chính

 

Đề xuất gicửa ải pháp cụ thể: Dựa trên những thông số kỹ thuật tcửa ải trọng tính toán tiêu biểu và tình hình liên lạc, từ đó, lời khuyên một nền tảng liên lạc kết nối phía trong và phía ngoài Kinh thành, tạo nên một “vòng liên lạc tuần hoàn”, dựa trên 4 trục liên lạc chính, bao gồm:

 • Trục 1: Phương tiện liên lạc vào từ Cửa Nhà Đồ – đường Nguyễn Trãi – lối ra Cửa An Hòa;
 • Trục 2: Phương tiện liên lạc vào từ Cửa Chánh Bắc – đường Đinh Tiên Hoàn – lối ra Cửa Thượng Tứ;
 • Trục 3: Phương tiện liên lạc vào từ Cửa Đông Ba – đường Mai Thúc Loan – đường Đặng Thái Thân – đường Yết Kiêu – lối ra Cửa Hữu;
 • Trục 4: Phương tiện liên lạc vào từ Cửa Chánh Tây – đường Thái Phiên – lối ra Cửa Kẻ Trài.

Đây là 4 trục liên lạc chính 1 chiều ra vào Kinh thành kết nối vì 8 cổng thành thời khắc ngày nay. Thông qua 4 nút liên lạc được giao cắt vì 4 trục chính, sẽ xây dựng thêm những độc “vòng liên lạc tuần hoàn thứ cấp” tiếp theo xung quanh những độc nút này. Đây là gicửa ải pháp sẽ giảm tcửa ải và sức ép lên nền tảng liên lạc cho toàn Kinh thành nói chung và sức ép lưu thông lên nền tảng cầu vòm gạch – đá bắc qua sông Ngự Hà nói riêng, nhằm đảm bảo lưu thông liên lạc tốt hơn.

Ngày nay, cùng với sự giãn nở đa chiều trong planer trở thành tân tiến kinh tế và kyên chỉ nan thị trấn, TP đã được mở rộng và trở thành tân tiến với nhiều thành tựu. Trong bối cảnh đó, những chiếc cầu được xây bằng gạch vồ và đá thanh rưa rứa xưa, tuy trquan ải qua thời hạn dài với những năm tháng thăng trầm cùng những biến cố lịch sử nhưng vẫn giữ những nét đặc trưng, những trị giá trị cao quý về mặt lịch sử, văn hóa cũng như di sản kiến trúc trong lòng thị trấn.

30/10/2023 Tin tức kiến trúc - nội thất ngoại thất

3 phong cách thiết kế kiến trúc được yêu thích nhất tại Việt Nam

Phong cách tân cổ điển

Phùng Phong. Kiến trúc sư người Việt Nam