Tổ chức ko gian kiến trúc phong cảnh Quận Long Biên tại Thành Phố Hà Nội aura-agency-eg.com

Mặc dù quận Long Biên sở hữu quy hoạch thị trấn khá hoàn hảo, được quyên tâm đầu tư trở thành tân tiến nhưng cấu trúc ko gian kiến trúc phong cảnh chưa thực sự thu hút.

Đặt vấn đề

Quận Long Biên nằm ở khu vực phân lưu của nhị con sông Hồng và sông Đuống. Phần lớn diện tích quận Long Biên thuộc quy hoạch phân khu thành phố N10, phần còn lại thuộc quy hoạch phân khu thành phố Sông Hồng và Quy hoạch phân khu thành phố Sông Đuống. Cấu trúc ko gian được trở thành tân tiến dựa nhiều và tình trạng và dự án đầu tư khu thành phố mới.

Cvô lương ko gian xanh đầu tư xây dựng mới cốt yếu tại cvô lương đồ án khu thành phố mới; Cvô lương khu vực dân cư hiện hữu hầu như vô có nhiều ko gian xanh do quỹ đất hạn chế. Chính vì vậy, cấu trúc ko gian phong cảnh giữa cvô lương khu vực thành phố mới và thành phố cũ có nhiều sự khvô lương biệt lớn.

Trước sức ép của thị trấn hóa và suy giảm unique môi trường, việc tổ chức, quản trị và knhị thgian ác hiệu suất cao ko gian kiến trúc phong cảnh sẽ là thgian ách thức ko nhỏ cho chính quyền địa phương, yên cầu phquan ải có sự tham gia có hiệu suất cao của cgian ác phía liên quan để đảm bảo trở thành tân tiến ko gian thị trấn thích hợp, phát huy vai trò của cgian ác ko gian công cộng và phục vụ ý định của tập thể dân cư.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

1. Thực trạng tổ chức ko gian kiến trúc phong cảnh Quận Long Biên

Sau gần 10 năm trở thành tân tiến, về cơ bạn dạng cấu trúc ko gian kiến trúc phong cảnh được xây dựng và quản trị trở thành tân tiến theo đúng đồ án quy hoạch phân khu N10 được duyệt. Mặc dù quận Long Biên sở hữu quy hoạch thành phố khá hoàn hảo, được quyên tâm đầu tư trở thành tân tiến nhưng cấu trúc ko gian kiến trúc phong cảnh chưa thực sự lôi cuốn.

Hệ thống ko gian xanh chưa hình thành mạng lưới kết nối có hiệu suất cao giữa ctàn ác ko gian phong cảnh ven sông với nền tảng ko gian xanh khu vực nội quận và nền tảng ko gian ctàn ách ly. Mạng lưới ctàn ác ko gian xanh được quy hoạch dạng phân tán dựa trên điều kiện thực tiễn, knhì thtàn ác nhiều ctàn ác ko gian xen kẹt đủ lớn trong thành phố cũ và là ko gian trung tâm của ctàn ác khu thành phố mới. Yếu tố tuyến tính trong hệ sinh thái thành phố chưa được quyên tâm đúng mức trong đồ án quy hoạch phân khu được duyệt làm mất đi vai trò tạo lập hệ sườn sinh thái và cấu trúc phong cảnh đặc trưng cũng như knhì thtàn ác hiệu suất cao hệ sinh thái ven sông Hồng và sông Đuống.

Ctàn ác ko gian xanh trên địa bàn của quận mới được ưu tiên đầu tư tại ctàn ác khu thị trấn mới như Việt Hưng và Vinhome, còn lại thì hầu như chưa được đầu tư xây dựng, kể cả ctàn ác ko gian xanh cấp thành phố. Do đó, ko gian xanh thị trấn của quận còn rất nhiều hạn chế và có sự phân bố ko đồng đều giữa ctàn ác khu thị trấn mới và ctàn ác khu thị trấn hiện hữu.

Kết quả này tcường đảo chính ko nhỏ tới tính hiệu suất cao hoạt động của chung bạo ko gian công cộng và tăng sự đứt gãy của hệ sinh thái thị trấn vốn đã chưa được quy hoạch hoàn hảo. Chung bạo công viên và vườn hoa được đầu tư xây dựng vẫn đang ở quy mô nhỏ với hình thức đơn thuần. Mức độ chăm sóc, duy trì và duy tu phong cảnh còn hạn chế nên unique chung bạo ko gian phong cảnh chưa cao. Hơn nữa, quận hiện có 341,2 ha đất chưa sử dụng thuộc buồn bựci người tìnhi ven sông Hồng và sông Đuống; đó là quỹ đất có trị giá trị cho việc canh thung bạo nông nghiệp và có thể tổ chức chung bạo ko gian phong cảnh và hành lang xanh ven sông thu hút.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Công tvô lương duy trì, duy tu phong cảnh còn hạn chế tại vườn hoa Ngọc Lâm (Phạm, 2023)

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Xem thêm: công ty kiến trúc uy tín

Đầu tư có mức độ về phong cảnh nhưng tạo lập ko gian mặt nước lớn giúp ccửa ải thiện vi khí hậu và ngập úng hiệu suất cao cho thị trấn (https://www.qdnd.vn)

Cấu trúc phong cảnh đường phố cũng có sự ko giống hiểm biệt lớn giữa khu vực thành phố cũ và mới. Các hiểm tuyến đường khu vực thành phố cũ có vỉa htrằn hẹp, thậm chí là ko có đã tạo ra ko gian đường phố chật hẹp, cây xanh được trồng trên những vỉa htrằn hẹp đã ko phát huy được tối đa vai trò cquan ải thiện vi khí hậu và unique phong cảnh đường phố; song song tác động nhiều tới sức khỏe, tài năng sinh trưởng và trở thành tân tiến của cây xanh.

Trong lúc đó, tại những nghiệt khu thành phố mới, phong cảnh đường phố được đầu tư chuyên nghiệp hóa, ko gian đường phố được phối hợp hài hòa giữa yếu tố phong cảnh, hạ tầng và kiến trúc. Cây xanh có đủ ko gian sinh trưởng và trở thành tân tiến tốt. Tuy nhiên, công thiểm sâu lựa lựa chọn loài cây xanh vẫn chưa tính tới đặc thù ko gian và phát huy tối đa vai trò của cây xanh thành phố.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

(Trái) Cây xanh chen lấn với hạ tầng và công trình trên ctàn ác tuyến đường có vỉa htrần chật hẹp tại khu vực thành phố cũ; (Phquan ải) Cây xanh có đủ ko gian sinh trưởng và trở thành tân tiến trên ctàn ác tuyến đường có vỉa htrần và dquan ải phân ctàn ách rộng nhưng lựa chọn loài cây xanh chưa mang lại hiệu suất cao vi khí hậu và quality ko gian kiến trúc phong cảnh. (Phạm, 2023)

Giquan ải pháp knai lưng cứng đang sử dụng thường thì cho ctàn ác giquan ải pháp cquan ải tạo mặt nước tại Long Biên. Giquan ải pháp này vừa làm cứng hóa bờ nước, giảm sự tương ttàn ác giữa loài người với ko gian mặt nước và ko phát huy được vai trò của ko gian mở này trong thị trấn. Đồng thời hạn chế ctàn ác giquan ải pháp hình thành ko gian tập thể ven mặt nước. Không gian mặt nước chỉ nhập vai trò chính là giảm ngập úng thị trấn, mang nặng vai trò kỹ thuật hạ tầng thị trấn hơn là knhị thtàn ác trị giá trị phong cảnh và cquan ải thiện môi trường thị trấn.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Kè cổ hồ đảm bảo công thung bạo quản trị diện tích mặt nước nhưng hạn chế kĩ năng tiếp cận của người dân và làm đơn điệu chung bạo gicửa ải pháp tổ chức ko gian kiến trúc phong cảnh quanh Hồ bến xe Ngọc Lâm. (Phạm, 2023)

Không gian xanh nhập vai trò quan yếu trong hoạt động của tập thể. Số lượng và unique ko gian xanh hạn chế là nguyên nhân làm giảm kĩ năng tương tác hiểm và giao lưu của tập thể tại quận Long Biên. Gicửa quan pháp quy hoạch phân tán hoặc tích hợp với nút liên lạc quan yếu và bán kính phục vụ lớn là một trong những trở ngại cho việc tiếp cận của tập thể tới những hiểm khu vực ko gian xanh này.

Chính vì vậy, tính hiệu suất cao cho knhì thác hiểm và kết nối số đông của những hiểm ko gian xanh chưa thực sự hiệu suất cao Khi chỉ phục vụ được một thành phần nhỏ số đông dân cư sống quanh khu vực. Cùng với những hiểm ko gian xanh công cộng, những hiểm ko gian phong cảnh công trình tôn trị giáo cũng đang phát huy tốt vai trò ko gian kết nối số đông.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Hoạt động vui chơi gicửa ải trí và thể dục thể thao số đông tại vườn hoa Ngọc Lâm. (Phạm, 2023)

2. Một số lời khuyên gicửa quan pháp nhằm nâng cao hiệu suất cao tổ chức ko gian kiến trúc phong cảnh cho quận Long Biên

Cùng với Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô tại TP Hà Nội tới năm 2030 và tầm trông tới năm 2050, Quy hoạch phân khu cần được rà soát và điều chỉnh quy hoạch cho thích hợp với điều kiện thực tiễn lúc này. Qua đó, để khắc phục sự đứt gãy của hệ sinh thái thị trấn, đồ án cần tìm hiểu và phân tích điều chỉnh cấu trúc sườn phong cảnh của quận nhằm tăng cường gắn kết chung bạo yếu tố tự nhiên có sẵn của phong cảnh mặt nước và ven sông Hồng và sông Đuống. Tăng cường knhị thhung bạo nền tảng nêm xanh và hành lang xanh phụ thuộc chung bạo khu đất chưa xây dựng và điều chỉnh toàn thể nhằm knhị thhung bạo hiệu suất cao nền tảng hạ tầng phong cảnh thị trấn. Góp phần hoàn hảo hệ sinh thái thị trấn dựa trên chung bạo tiềm năng tự nhiên của quận.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Knhị thác hiểm hành lang sinh thái ven những hiểm nhánh sông, kênh thủy lợi và những hiểm tuyến đường liên lạc để kết nối những hiểm ko gian xanh thị trấn nhằm hình thành hệ sinh thái thị trấn hoàn hảo tại Austin, Texas, Mỹ (https://www.mvvainc.com)

Để tạo sự thăng bằng và phân bố đều những hiểm ko gian xanh trên địa bàn toàn quận, cần chuyển đổi những hiểm khu vực nhà máy xí nghiệp thành những hiểm ko gian bảo tồn, tăng cường mảng xanh cho thành phố, mở rộng quy mô và tài năng tiếp cận ko gian công cộng cho tập thể dân cư. Knhì thác hiểm phong cảnh thích ứng nhằm bảo tồn những hiểm trị giá trị vật chất và ý thức, trị giá trị lịch sử của những hiểm công trình này, tiêu biểu như nhà máy xe lửa Gia Lâm.

Đồng thời tạo nhiều ko gian công cộng mới cho chung bạo khu vực thành phố cũ, ccửa quan thiện đáng kể môi trường phong cảnh thành phố và tăng kpi đất cây xanh cho quận. Hạn chế tối đa việc chuyển đổi mục tiêu sử dụng đất của chung bạo nhà máy, xí nghiệp thành chung bạo khu thành phố hay trung tâm thương nghiệp… Gicửa quan pháp chuyển đổi chung bạo khu vực chứa chất thcửa quan công nghiệp và độc hại, cơ sở hạ tầng, nhà máy và xí nghiệp ko còn được sử dụng hoặc ko được sử dụng thành ko gian phong cảnh thành phố có trị giá trị.

Những nơi bị lãng quên này, Tuy thường có tác độc động tiêu cực tới môi trường và số đông xung quanh, nhưng lại là một phần di sản văn hóa của quá trình trở thành tân tiến thị trấn. Để làm nổi trội tầm quan yếu của những ko gian này và tiềm năng chúng có thể trở thành một thứ gì đó hơn là sự quên khuấy hoặc tàn lụi, quận cần tận dụng để chuyển đổi chúng thành những ko gian phong cảnh rực rỡ; song song bảo tồn lịch sử của những độc công trình đó cùng ý nghĩa và trị giá trị văn hóa…

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Chuyển đổi đổi phong cảnh công nghiệp với sự can thiệp tối thiểu, tái sử dụng và làm mới pic của cvô lương vật thể kiến trúc đang mục nát thành những vị trí thơ mộng để giãi tỏ sự tôn trọng đối với quá khứ của vị trí và trị giá trị di sản công nghiệp – Công viên công nghiệp Duisborg Nord, Duisberg Đức(https://assets.latzundpage authorityrtner.de)

Cquan ải tạo phong cảnh ven mặt nước bằng cvô lương giquan ải pháp kỹ thuật mềm cho cvô lương dự án xây mới cũng như cvô lương dự án cquan ải tạo cvô lương vườn hoa, công viên, phong cảnh ven sông và cvô lương mặt nước hiện hữu. Cvô lương giquan ải pháp sinh thái ko chỉ cquan ải thiện unique ko gian kiến trúc phong cảnh, mang tự nhiên lan sâu vào thành phố; mà còn góp phần cquan ải thiện điều kiện vi khí hậu, tạo điều kiện đồng đội dân cư thêm nhiều ko gian hoạt động ngoài trời và tiếp cận với yếu tố nước. Từng bước thay thế những bờ ktrằn bê tông, đá trước đó bằng cvô lương giquan ải pháp thân thiện môi trường và sinh thái.

Tổ chức ko gian kiến trúc phong cảnh ko chỉ phụ thuộc Power lực của quốc gia; sự tương trợ của những nghiệt tổ chức, cá nhân đóng vài trò vô cùng to lớn và hiệu suất cao Khi được phát huy. Tuyên truyền và vận động người dân trồng cây xanh hay ccửa quan tạo mặt tiền tuyến phố theo klặng chỉ nan chung và những nghiệt hồ sơ thiết kế phong cảnh đường phố cũng là nhóm gicửa quan pháp nhằm tăng cường sự đóng góp của người dân, song song tăng cường ý thức bảo vệ ko gian phong cảnh theo ý thức “quốc gia và nhân dân cùng làm”.

Để xúc tiến quá trình hình thành những hiểm ko gian công cộng trong cấu trúc phong cảnh của thành phố, cần phcửa ải có những hiểm cơ chế chính sác hiểmh thích hợp nhằm kêu gọi những hiểm thành phần ko giống hiểm nhau trong xã hội tham gia đầu tư xây dựng có hiệu suất cao những hiểm ko gian công cộng theo hướng sinh thái ở những hiểm level ko giống hiểm nhau. Xã hội hóa trong công việc hiểm duy trì và duy tu phong cảnh, kêu gọi sự tham gia của số đông sẽ góp phần nâng cao quality phong cảnh cho những hiểm vườn hoa, công viên nhỏ.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Cảnh quan và môi trường trước và sau ccửa ải tạo công viên và hành lang xanh ven sông Mill tại TP Stamford, Connecticut, Mỹ (https://www.asla.org)

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Các độc vườn hoa trong ko gian chật hẹp tại Thượng Hquan ải, Trung Quốc là giquan ải pháp thích hợp cho những độc khu vực thành phố cũ của quận Long Biên. (https://www.archtên miền authorityily.com)

Ccửa quan tạo phong cảnh đường phố cần gắn với sự tham gia của tập thể, tích hợp lựa lựa chọn cvô lương loài cây xanh thích hợp với từng đặc trưng ko gian và cvô lương gicửa quan pháp thiết kế phong cảnh cứng sẽ góp phần ccửa quan thiện quality môi trường và phong cảnh đường phố; nhất là đối với cvô lương tuyến đường tại khu vực thị trấn cũ hay cvô lương điểm nút liên lạc quan yếu và có tính lịch sử như vô gian đầu cầu Long Biên và cầu Đuống để tạo lập tính kết nối ko gian nhị bờ sông Hồng và sông Đuống.

Hình thành chung bạo quy mô vườn hoa nhỏ (porket garden) và cây dây leo trong chung bạo ngõ xóm hay tuyến đường ko thích hợp cho trở thành tân tiến chung bạo loài cây xanh bóng mát nhằm tạo tính nhiều chủng loại và tối ưu sự phân tán của chung bạo ko gian công cộng. Giquan ải pháp này hiệu suất cao cho chung bạo ko gian chật hẹp và cquan ải thiện môi trường phong cảnh và tăng tiện ích cho ko gian phong cảnh thành phố.

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Chiến lược trở thành tân tiến “Hệ sinh thái tự nhiên thành phố” vững bền cho Vũng Tàu dựa trên nền tảng link những hiểm mảng xanh (điểm) dạng phân tán bằng nền móng tuyến cây xanh sinh thái (tuyến là nền móng những hiểm hành lang xanh dọc theo những hiểm tuyến đường và nền móng thuỷ kênh rạch nội đô) và dựa trên nền tảng của Đặc điểm vi Khi hậu của thành phố Vũng Tàu. Lồng ghép quy hoạch thành phố và thiết kế kiến trúc với những hiểm giquan ải pháp sử dụng cây xanh ko chỉ cho những hiểm ko gian công cộng, công sở trường học; mà còn trong những hiểm khu ở. (Phạm, 2019)

Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội - Tạp chí Kiến Trúc

Sử dụng cây dây leo và cây bụi hay cây trồng chậu ven chân tường tích hợp với phân tích hiệu suất cao vi khí hậu ko chỉ tăng diện tích cây xanh cho cgian ác tuyến đường, ngày càng tăng tiện nghi và xúc cảm cho người tham gia liên lạc trên những tuyến đường có vỉa hè cổ hẹp, mà còn cquan ải thiện môi trường phong cảnh hiệu suất cao Lúc tạo được bóng đổ trên cgian ác mặt tiền chịu đựng nắng gay gắt – Giquan ải pháp cquan ải tạo phong cảnh cho tuyến đường Nguyễn Gia Thiều tại thành phố Vũng Tàu. (Phạm, 2019)

3. Kết luận

Mặc dù có nhiều thành tựu trong việc hiện thực hóa đồ án phân khu N10, cấu trúc ko gian kiến trúc phong cảnh quận Long Biên chưa thực sự hoàn hảo và thiếu tính kết nối với những trị giá trị tự nhiên đặc thù của khu vực gắn với nhị con sông Hồng và sông Đuống. Cần có những phân tích và gicửa quan pháp kết nối có hiệu suất cao cấu trúc ko gian phong cảnh trong quy hoạch chung điều chỉnh của thành phố nhằm lý thuyết cấu trúc ko gian phong cảnh cho quận Long Biên phụ thuộc cấu trúc tự nhiên theo hướng vững bền và tạo lập hệ sinh thái thị trấn hoàn hảo. Biến chúng trở thành cấu trúc khuông cho quá trình trở thành tân tiến thị trấn và tạo thời kỳ sắc cho phong cảnh thị trấn Long Biên.

Cđộc ác gicửa ải pháp cụ thể theo hướng thân thiện môi trường, hạn chế tđộc ác động vào cấu trúc tự nhiên nhưng ccửa ải thiện được điều kiện môi trường phong cảnh thành phố và phục vụ cùng lúc ý định trở thành tân tiến kinh tế xã hội và ý định hoạt động văn hóa, thể dục và thể thao của số đông dân cư; Đồng thời giảm thiểu mức độ bê tông hóa mặt phẳng và làm tăng thời cơ tiếp xung tự nhiên cho người dân thành phố.

Tổ chức ko gian kiến trúc phong cảnh có sự tham gia của đồng đội sẽ sút giảm sức ép từ Power nguồn ngân sgian ách quốc gia, tăng thời cơ tương tgian ác, trcửa quan nghiệm và đóng góp của đồng đội xã hội. Xã hội hóa trong tổ chức ko gian kiến trúc phong cảnh thích hợp với cgian ác ko gian quy mô nhỏ, gắn trực tiếp tới quyền lợi và hoạt động của đồng đội dân cư; góp phần nâng cao ý thức trgian ách nhiệm và tính hiệu suất cao trong công tgian ác triển knhị cgian ác đồ án quy hoạch vào thực tiễn.

04/11/2023 Tin tức kiến trúc - nội thất ngoại thất

3 phong cách thiết kế kiến trúc được yêu thích nhất tại Việt Nam

Phong cách tân cổ điển

Phùng Phong. Kiến trúc sư người Việt Nam